İblislərin qırıcısı. Sütunlar təlimi

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Dəmirçilər kəndində baş verən hadisələrdən sonra Tanjiro  Haşira olmaq niyyətində qalır və Daş haşira Qümey Himedzimamən yanında təhsil alır. Eyni zamanda iblislər kralı Mudzan Kibusudzi və üç axırıncı Kidzuki iblisi – Akadza, Doma və Kokusiba Nedzuko və Ubuyasiki ailəsinin axtarışını başlayır.   
Daha çox