Avatar: Suyun yolu

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
15:40
19:00
16:30
19:50
23:10
19:10
22:30
19:30
22:50
20:20
23:40
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
15:40
19:00
19:50
19:10
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
16:30
23:10
22:30
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
19:30
22:50
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
20:20
23:40
Əsgərin Ceyk Sully avatar formasını aldıqdan sonra, Na'vi xalqının lideri olur və Yerdən gələn muzdlu iş adamlarından yeni dostları qorumaq missiyasını üzərinə götürür. İndi onun uğrunda mübarizə aparacağı biri var . Ceyk gözəl sevgilisi Neytiri onunladır. Ağır silahlanmış yer üzündən gələnlər Pandoraya qayıtdıqda, Ceyk cavab verməyə hazırdır.  
Daha çox